De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat erkend referenten (bedrijven die beoordeeld zijn als betrouwbare partner van de IND) vragen een verklaring in te vullen of zij banden hebben met (Bela)Russische moederbedrijven.  

De maatregel is het gevolg van de door de Europese Unie ingestelde sancties tegen Rusland en Belarus na de inval in Oekraïne. Op grond van de Sanctiewet is het verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen aan bedrijven of personen die op een sanctielijst staan. Het verlenen van een verblijfsvergunning voor arbeid voor deze bedrijven valt hier mogelijk ook onder. Bedrijven die zelf niet op de sanctielijst staan, maar gelieerd zijn aan een (Bela)Russisch moederbedrijf op de sanctielijst, vallen ook onder de sancties.

Aanvullende verklaring

De afgelopen dagen is korte tijd niet beslist op arbeidgerelateerde aanvragen, omdat de gevolgen van het sanctiebeleid tegen Rusland en Belarus in kaart gebracht moesten worden. Inmiddels worden alle aanvragen weer beoordeeld. De IND zal binnenkort bij arbeidgerelateerde aanvragen in het aanvraagformulier gaan vragen om een verklaring of de referent een dochteronderneming is van een (Bela)Russisch moederbedrijf dat op een sanctielijst staat. Indien het Expat Center uw aanvraag verzorgt zal deze verklaring bij de aanvraag toegevoegd worden. Vooruitlopend hierop gaat de IND de erkend referenten al benaderen om -los van een eventuele verblijfsaanvraag- de verklaring in te vullen en terug te sturen naar de IND. Dit om vertraging in het beslisproces te voorkomen.

Als uit de verklaring blijkt dat het bedrijf banden heeft met een (Bela)Russisch moederbedrijf dat op een sanctielijst staat, dan zal worden beoordeeld wat de gevolgen hiervan zijn voor de vergunningverlening. Hierbij zal rekening worden gehouden met de individuele omstandigheden van de kennismigrant. De erkend referent wordt hierover geïnformeerd. Wat de eventuele gevolgen zijn voor het erkend referentschap wordt nader onderzocht.

Digitaal opsturen

De IND hoopt dat alle erkend referenten zo snel mogelijk de aanvullende verklaring invullen en digitaal naar ons opsturen naar: Senioren.KenT@ind.nl. Wij registreren de verklaring in onze systemen.

Snelle behandeling aanvraag

De IND realiseert zich dat het invullen van de verklaring een extra handeling is.Tegelijk is dit noodzakelijk om het sanctiebeleid goed uit te voeren én om aanvragen zo snel mogelijk af te kunnen blijven doen.

Meer informatie op www.ind.nl