Contract Dual Career ServiceGrotere slagingskans aantrekken en behoud internationaal talent door nieuwe Dual Career Service

Aangezien de Twentse arbeidsmarkt in bepaalde sectoren krapper is dan ooit, kiezen steeds meer bedrijven ervoor om kenniswerkers vanuit het buitenland aan te trekken. In onze regio is er al goede dienstverlening om zowel de werkgever als de kennismigrant hierbij de ondersteunen. Met de nieuwe Dual Career Service van het Expat Center East Netherlands en The Chain Company wordt er nu ook een bewezen succesvol loopbaanprogramma aan de meereizende partners van de internationale medewerkers geboden.

Bij deze service wordt ervan uitgegaan dat degene die voor de baan naar Twente wil komen, dit alleen doet als zijn of haar partner tevens een goede kans op een baan heeft. Helaas vereenzamen die vaak in Nederland wanneer ze zelf geen geschikte baan kunnen vinden. Het gevolg voor partners die meeverhuizen en in hun professionele en sociale integratie over het hoofd worden gezien? … de kenniswerker en zijn partner gaan terug naar hun moederland en de werkgever kan opnieuw op zoek naar een uiterst schaarse nieuwe medewerker.

De partner ook een baan
De baan van de kenniswerker is weliswaar de aanleiding om de vertrouwde omgeving (tijdelijk) achter zich te laten, maar uiteindelijk moet het totaalplaatje kloppen: uitdagende baan, fijn huis en woonomgeving, goede school voor de kinderen en dus een voortzetting van de carrière van de partner. Om deze mensen optimaal te kunnen ondersteunen in het opbouwen van een bestaan hier in Nederland, zijn Expat Center East Netherlands en The Chain Company een unieke samenwerking gestart zodat ook de partner de loopbaan op zijn / haar eigen niveau hier kan vervolgen. Kenniswerkers of hun werkgevers die zich melden bij ECEN worden gefaciliteerd in het vinden van een geschikte baan voor hun partner, die daarmee zijn of haar eigen bestaan kan opbouwen, zich professioneel kan ontwikkelen en dus zelf ook sociaal meer armslag krijgt.

Onder de naam Dual Career Services wordt via de werkgevers in de regio dit internationale loopbaanprogramma voor de partners van kenniswerkers aangeboden. Vanuit The Chain Company volgen zij een programma waarin zij leren hoe te solliciteren in Nederland. Wat zijn bijvoorbeeld cultuur issues die je kunt voorkomen, wat zijn de do’s en de don’ts in Nederland, welke job boards zijn relevant voor je. Kortom, hoe kom je zo snel mogelijk aan een baan bij een bedrijf dat jouw talent en kennis onderkent, en waarbij je van je baan een serieuze loopbaan maakt.

De Universiteit Twente biedt als werkgever al een aantal jaren deze Dual Career Services succesvol aan, aan de partners van haar wetenschappelijk personeel.

Mette Strubbe, Beleidsadviseur Human Resources van de Universiteit Twente: “ De dienstverlening hebben we enkele jaren geleden samen met The Chain Company vorm gegeven in het kader van een warm welkom in een professioneel onboarding traject voor onze medewerkers en hun partners. Gezinnen die naar Nederland komen voor een baan bij de UT, maken veel veranderingen door en moeten hierbij goed begeleid worden.  Als een partner van onze medewerker ook graag wil werken is het van belang dat we faciliteren. Aangezien The Chain Company beschikt over een uitstekend netwerk en ervaring heeft met deze doelgroep, is het in veel gevallen gelukt om een baan te vinden voor de partner.”

Aantrekken en behouden
Kortom, kenniswerkers werven van buiten Nederland is alleen een duurzame oplossing wanneer er door de werkgever ook wordt gedacht aan het faciliteren van de partners in het vinden van een baan op hun vakgebied en niveau, teneinde ook hen een bestaan op te laten bouwen in Nederland. Verankering is van groot belang en een kritische succesfactor in het tewerkstellen van kenniswerkers wat het bedrijfsleven en uiteindelijk de regionale economie ten goede komt. Het is niet voor niks dat de Twenteboard recentelijk het thema “behoud (internationaal) talent” tot een van de speerpunten in het regionale beleid heeft benoemd. Het Expat Center is een onderdeel van het World Trade Center Twente en heeft de opdracht gekregen vanuit de Twenteboard om de coordinerende rol op te pakken voor dit thema. De nieuwe Dual Career Service past goed in het verbeteren van de dienstverlening en behouden van de kenniswerkers voor onze regio.

Meer informatie?
Neem contact op met het Expat Center over de details over het programma en de kosten. Op onze website vindt u tevens meer informatie.