Het behoud van (jong) talent van allerlei opleidingsniveaus en afstudeerrichtingen heeft de volle aandacht zowel landelijk als ook in Twente. Een specifieke groep wordt gevormd door de mensen met een internationale achtergrond die na studie of promotie graag in Twente willen blijven en die, vanuit diverse invalshoeken gezien, essentieel zijn voor het versterken van onze regionale economie. De Twente Board voert hierop actief beleid waarbij internationalisering een belangrijke rol speelt en waarvoor het World Trade Center Twente gevraagd is de kartrekker te zijn.

Internationale kenniswerker en bedrijfsleven vinden elkaar niet

Uit onderzoek blijkt dat internationale studenten graag in Twente willen blijven, maar niet weten welke bedrijven er zijn en vaak botvangen bij bedrijven die nog niet klaar zijn om met  internationals te werken.

De bedrijven willen groeien maar kunnen niet het noodzakelijke personeel vinden. Een oplossing is het aannemen van internationaal personeel. Dit kan al eenvoudig door het werken met internationale stagiaires die hier een HBO of universitaire studie doen en later afgestudeerd en wel op zoek gaan naar een baan. Een stap verder is het aantrekken van personeel rechtstreeks uit het buitenland.

Er zijn echter wat obstakels, zowel aan de kant van de internationale studenten als aan de kant van het bedrijfsleven. De student is bijvoorbeeld te weinig bekend met onze (bedrijfs) cultuur, spreekt de Nederlandse taal niet voldoende en de bedrijven zijn nog niet goed voorbereid op afhandelen van de vereiste immigratieformaliteiten en het werken met verschillende culturen. Beiden weten de benodigde informatie en ook elkaar niet te vinden.

Een wirwar van initiatieven

Er worden goede stappen gezet om deze situatie te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontstaan om beide groepen te ondersteunen, begeleiden en informeren. Na signalen vanuit o.a. het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen werd ingezien dat er een betere bundeling moet komen waardoor de slagkracht verbeterd en de continuïteit van de plannen gewaarborgd is. De Twente Board heeft hiervoor World Trade Center Twente (WTC) de opdracht gegeven de coördinerende rol op te pakken om meer lijn te brengen in deze bestaande initiatieven, verbindingen tussen diverse partijen te leggen en waar nodig aanvullende acties te initiëren. De keuze voor het WTC was een logische gezien de brede ervaring met het internationaal zakendoen en de verbindende rol tussen bedrijfsleven, kennismigranten en internationale studenten.

Samen werken aan oplossingen

Dit project loopt tot en met 2024 waarbij nauw wordt samengewerkt met de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, gemeente Enschede, Twente Branding en Techniekpact Twente. Daarnaast is er een Talent Panel in wording zodat ook de stem van de internationals gehoord wordt. Gisteren was de aftrap van de werkgroep met vertegenwoordigers uit deze organisaties waarbij concrete samenwerking en gezamenlijk actie werd afgesproken. Sleutelwoorden hierin zijn samenwerking-deel het verhaal-continuïteit.