De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vraagt sinds dit voorjaar ook bij verlengingen van werk-en verblijfsvergunningen nieuwe biometrische gegevens (foto, vingerafdruk en handtekening) en volgt hiermee de aangescherpte Europese regels. Tot vorige maand konden deze gegevens bij de aanvraag gevoegd worden d.m.v. een fotokaart, maar per 1 november is de IND gestopt met deze mogelijkheid. Voor biometrische gegevens dient men een afspraak te maken bij een IND locatie of Expat Center. Voor kennismigranten, start-up visa en zoekjaar visa (en familie) in Twente kan dit wekelijks bij het Expat Center East Netherlands, locatie Enschede. Stuur een email naar info@ecen.nl voor het maken van een afspraak en informatie over de kosten. Houdt rekening met wachttijden gezien de grote vraag naar deze afspraken.